Fair Trade obchod

Fair trade

Acaishop je novo založeny Slovenký web zamerany na predaj kvalitného acai. Sme odhodlaní určiť nový mravný štandard pre všetky zdravotne a ekologicky uvedomelé spoločnosti. Naša "všestranne pozitívna" obchodná štruktúra (vzor viď hore) odráža náš záväzok uplatňovať trvalo udržateľné obchodné praktiky, čo bude prínosom pre životné prostredie, spoločnosť i  pre Vás. Vkladáme veľa úsilia do toho, aby sme zabezpečili naplnenie najvyšších etických štandardov a prirodzeným vývojom získali pre túto myšlienku pozitívne mysliacich ľudí, ktorí budú pomáhať Acaishopu v jej rozvoji, zviditeľňovaní a  získavaní uznania. Bude pre nás cťou, ak sa pripojíte a stanete sa členom, aby ste obdržali špeciálnu ponuku produktov, užitočné informácie, aktualizácie našich enviromentálnych cieľov a iné. Veríme taktiež v TRANSPARENTNOSŤ ako významný nástroj pozitívneho výkonu všetkých činností, čo znamená, že niet skutočnosti, ktorá by sa mala utajovať. V blízkej dobe pripojíme k našej stránke google mapy s presnou

 polohou našej trvalo udržateľnej ťažby a miestnych spoločností, ktoré podporujeme.Vznikne tu dokonca možnosť POSKYTOVAŤ DARY a pomôcť podporiť budúce spoločenské iniciatívy po celej Amazonke. Naviac popri uskutočňovaní POCTIVÉHO OBCHODU a ťažby v divokej prírode tu existuje skutočný sociálny a finančný prínos  pre spoločnosti na zachovanie Amazonky.

Iniciatíva trvalo udržateľných pozitív

Ďalšie iniciatívy prevzaté cez online acai  iniciatívy "trvalo udržateľných pozitív", kde 1% všetkých ziskov vyšších ako 30,000 € za rok je vrátených späť do životného prostredia Amazonky a jej miestnych komunít. Okrem toho zabezpečuje, aby pri POCTIVOM OBCHODE boli platené miestne zberačské rodiny, pestovatelia a ich spolupracovníci. Významnou na dodávateľskom reťazci acaishopu je skutočnosť, že vynecháva akýchkoľvek sprostredkovateľov na Amazonke, a teda nedochádza k vykorisťovaniu pestovateľov, pracujúcich rodín a zberateľských spoločností.