Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Férový obchod

Acaishop je zameraný na predaj kvalitného acai. Sme odhodlaní určiť nový mravný štandard pre všetky zdravotne a ekologicky uvedomelé spoločnosti. Naša "všestranne pozitívna" obchodná štruktúra (vzor viď hore) odráža náš záväzok uplatňovať trvalo udržateľné obchodné praktiky, čo bude prínosom pre životné prostredie, spoločnosť aj pre teba.

Vkladáme veľa úsilia do toho, aby sme zabezpečili naplnenie najvyšších etických štandardov a prirodzeným vývojom získali pre túto myšlienku pozitívne mysliacich ľudí, ktorí budú pomáhať Acaishopu v jej rozvoji, zviditeľňovaní a  získavaní uznania.

Bude pre nás cťou, ak sa pripojíš a staneš členom - obdržíš tak špeciálnu ponuku produktov, užitočné informácie, aktualizácie našich enviromentálnych cieľov a iné.

Veríme taktiež v TRANSPARENTNOSŤ ako významný nástroj pozitívneho výkonu všetkých činností, čo znamená, že niet skutočnosti, ktorá by sa mala utajovať.

V blízkej dobe pripojíme k našej stránke google mapy s presnou polohou našej trvalo udržateľnej ťažby a miestnych spoločností, ktoré podporujeme.

Vznikne tu dokonca možnosť POSKYTOVAŤ DARY a pomôcť podporiť budúce spoločenské iniciatívy po celej Amazonke. Naviac popri uskutočňovaní POCTIVÉHO OBCHODU a ťažby v divokej prírode tu existuje skutočný sociálny a finančný prínos  pre spoločnosti na zachovanie Amazonky.

Iniciatíva trvalo udržateľných pozitív

O čo ide?

1% všetkých ziskov vyšších ako 30,000 € za rok je vrátených späť do životného prostredia Amazonky a jej miestnych komunít. Okrem toho táto iniciatíva zabezpečuje, aby pri POCTIVOM OBCHODE boli platené miestne zberačské rodiny, pestovatelia a ich spolupracovníci. Významnou skutočnosťou na dodávateľskom reťazci acaishopu je, že vynecháva akýchkoľvek sprostredkovateľov na Amazonke, a teda nedochádza k vykorisťovaniu pestovateľov, pracujúcich rodín a zberateľských spoločností.